Görev Yönetim Sistemi

Görev Yönetim Sistemi Nedir?

Görev Yönetim Sistemi iş süreçlerinizde karşılaştığınız ve sizi birçok anlamda kayba uğratan sorunları en hızlı şekilde çözüme ulaştıracak fonksiyonları ile sizin de en önemli yardımcınız olacaktır. Ankara Bilgi Teknolojileri tarafından geliştirilen ve güncel teknolojiyle üretilen GörevBT tamamen modüler yapıda hazırlanmıştır. İçerisindeki fonksiyonlar yetkiye bağlı olarak kullanıcılar arasında paylaştırılabilmektedir. Her kullanıcı kendi yetkisinde olan bölümlere erişebilmekte, yetkisiz olduğu bölümlere erişimi engellenmektedir.

Neler Yapar?

 • Kullanıcı ya da birim bazlı günlük, haftalık, aylık, yıllık durum raporları(örn; tamamlanan görevler, geciken görevler vb.) almanızı sağlar. Böylece birim ya da kullanıcı performansını gözden geçirerek iş süreçlerinizden daha fazla verim almanızı sağlar.
 • Görevlerin tamamlanma tarihlerini takip ederek ilgili kullanıcıları bilgilendirir ve gecikmelerin önüne geçmeyi amaçlar.
 • Duyuru ve ilanlarınızı ilgili kişilere yaparak mail ve SMS ile bildirimlerini yapar.
 • Gelen ve giden evraklarla ilişkili görevlendirme yaparak, gözden kaçmaması gereken işlerinizi takip altına alır.
 • Yapılacak işlerle ilgili görevlerin; başlangıç ve bitiş tarihiyle ve sorumlu kişilerin atanmasıyla tanımlayarak, görev listesinde ilgili kişilere gösterir.
 • Görevin varsa belge ve belgelerini, görevle ilgili resim ve medyayı ilişkilendirerek, ilgili kişilerin yetkisi dahilinde görmesini sağlar.
 • Görevle ilgili kullanıcıları seçerek, her birinin tarih aralığında ve sorumluluk düzeyinde iş tanımlarını yapar.
 • Görev ataması yapılan kişilere sistem üzerinden, tercihe bağlı olarak kısa mesaj ve e-posta ile görev bildirimi yapar.
 • Üzerinize aldığınız görev ile ilgili varsa alt görevlendirmeler yapmanızı sağlar. Böylece iş süreçlerindeki kırınımları, ve bu kırınımların kim tarafından hangi sürelerde tamamlandıklarının takip edilmesini sağlar.
 • Tanımlanan alt görevlendirmelerin, belge ve dokümanlara ulaşımını yetkilendirmenizi sağlar.
 • Süreli işlerin bildirimlerinde (örn; gecikme bildirimi vb.) işin zamanında tamamlanması amacıyla bilgi verir.
 • Kurumunuza gelen ve giden evrakların kaydını yaparak arşivler. Cevap verilmesi gereken ve süreli evraklarla ilgili kullanıcıyı bilgilendirir.