Konumsal GIS
Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları

Neden KonumsalGIS?

Günümüzde harita tabanlı bilgi sistemlerinin ve kurumsal kaynak planlama süreçlerini yürüten veri tabanı yönetim sistemlerinin kullanıldığı kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bu sistemlerin ayrı ayrı teknolojilerde ve altyapılar üzerinde geliştiriliyor olması bu sistemleri kullanan kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı lisans maliyetleri ve farklı alanlarda uzmanlık gerektiren bakım ve idame maliyetleri getirmektedir. Ayrıca farklı altyapılarda geliştirilen bu sistemler servisler aracılığı ile konuşmaktadır. Bu şekilde yürütülen sistemlerde verinin senkronizasyonu ve anlık işlenmesi alınabilecek verimi düşürmektedir.

KonumsalGIS 'in sağladığı altyapı ile üzerinde geliştirilmiş olan harita tabanlı sistemler, veri tabanı yönetimi sistemleri, iş süreci modelleme sistemleri ve bulut mimarinin aynı altyapı üzerinde geliştirilmiştir.

KonumsalGIS ile aynı kurumun birbirinden farklı yazılım ihtiyaçlarının tek sistem üzerinden geliştirilmesi ve birer alt modül olarak sunulması sağlanmıştır.

KonumsalGIS ile;

Kamu ve toplumsal yararı, kaynak kullanımında israfı önleyiciliği ve verimlilik artışı ile kullanıcı memnuniyetini sağlayacak bir uygulama yazılım paketi olan KonumsalGIS, Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS), Kurumsal Kaynak Yönetimi(KKY), İş Süreci Modelleme(BPM), Bulut Mimari(Cloud) ve Bütünleşik Bütünsel Stratejik Yönetim Sisteminin tek çatı altında yönetimini sağlamaktadır.