Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi

Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri (ERP), adından da anlaşılacağı üzere bir organizasyonun elinde bulunan kaynakları en etkili şekilde planlaması ve yönetmesi anlamını taşır. Bir organizasyonun elinde bulunan kaynakları etkin kullanımı ise işletmenin verimliliği ile doğrudan ilgilidir. İşletmeler, faaliyetlerini başlatmak ve idame ettirmek amacıyla yaptıkları yatırımları etkin kullandıklarında, hedeflerini gerçekleştirmeleri daha kolay hale gelmektedir. Aksi durumda ise yapılan yatırımlardan beklenen verimi tam anlamıyla alamama ihtimali ortaya çıkmaktadır.

Neyi Amaçlar?

Günümüzde yazılım teknolojisinin işletmeler için olmazsa olmaz yatırımlar arasına girmesiyle, Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri çok önemli bir yere sahip olmuştur. İşletmelerin bu sistemler ile elinde bulunan kaynaklara hükmetmesi ve bu kaynakları takip etmesi kolaylaşmıştır. Aynı zamanda böyle bir sistemin varlığı işletmedeki süreçleri standart hale getirmekte ve yeni alınan personellerin oryantasyonunda büyük faydalar sağlanmaktadır.

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri içerisinde barındırdığı özellik ve ürettiği sonuçlarla, hem işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirirken bir başvuru kaynağı olur hem de yöneticilerin ileriye dönük karar almalarında yol gösterir. Düşünün ki bir işletmenin elinde bulunan kaynakların kapasitesi ve veriminin istenilen anda öğlenilebilecek olması, bir yöneticinin işine yarar mı? Eğer cevabınız evet ise ERP sistemleri bu verileri üretebilmek amacıyla oluşturulmuştur.

Neden İhtiyaç Duyulur?

Büyük küçük tüm işletmeler, büyüyen ihtiyaçlarını karşılayabilmek, sağlıklı öngörüler ve olasılıkları göz önüne alarak simülasyon yapabilmek ve ortaya çıkan sonuçlara göre doğru karar verebilmek için ERP'ye ihtiyaç duyuyor. Bunun temel nedenlerini aşağıda sıralayabiliriz;

 • Daha az maliyetle aynı ürünü veya hizmeti nasıl üretebilirim?
 • Daha iyi planlama yaparak üretimi nasıl dengeleyebilirim?
 • Stoklarımı ve maliyetlerimi anlık ve doğru olarak nasıl görebilirim?
 • Mevcut ve doğru stoklarımla daha iyi malzeme ihtiyaç planlaması nasıl yapabilirim?
 • İş süreç ve onaylarımı dijital ortamda nasıl yönetebilirim?
 • Sevkiyatı iyi planlayarak termin tarihlerine nasıl uyabilirim?
 • Tedarik zincirimi daha verimli nasıl yönetebilirim?
 • Nakit akışını nasıl etkin yönetebilirim?
 • Gelir gider analizleri ile bütçemi nasıl planlarım ve gerçekleşeni nasıl izleyebilirim?
 • Projelerimi nasıl planlar ve yönetirim?
 • Çalışanlarımın iş birliğini nasıl arttırabilirim?
 • "Müşteri Kraldır" anlayışı ile müşteri ilişkilerini, satış öncesi ve satış sonrası hizmetleri nasıl takip eder ve yönetirim?
 • Belgelerimi raflarda, dosyalarda değil dijital ortamda nasıl saklayabilirim?