Veri Sayısallaştırma Hizmetleri

Veri Sayısallaştırma Nedir?

Kurumların birikmiş ve/veya arşivlerindeki belgelerin hızlı bir şekilde deneyimli operatörler, ekipman ve uzman ekibi ile işlenmesi hizmetidir. Günümüzde kurumlar belgelere güvenlik ve yetkiler çerçevesinde kolay erişmek adına Belge/Arşiv Yönetim Sistemi kullanmaktadır. Günlük az adetteki operasyonel evraklar kurum kendi çalışanları ile ek bir yatırım gerekmeden sisteme aktarabilmektedir. Geçmişe yönelik yüzbinlerce hatta milyonlarca belgenin sisteme aktarılması ise ayrı bir uzmanlık ve altyapı gerektirmektedir. Bu işlem için her biri kendi alanında uzmanlaşmış personel ve üst sınıf tarayıcılar gerekmektedir. Taranan görüntülerin kalitesi ve girilen verilerin doğruluk oranı da bir başka uzmanlık konusudur.

Hizmet Kapsamında Yapılanlar

Neden Veri Sayısallaştırma?

  • Belgelerin tarama öncesi tasnif edilmesi
  • Belgelerin boyutlarına göre uygun tarayıcılar ile taranması
  • Taranan imajların crop ve netleştirme aşamalarından geçirilerek işlenmesi
  • Veri girişi
  • Kalite kontrolü ve sisteme aktarımı
  • Yüksek sayıda fiziksel belgeye sahip kurumlar, bu işlemler için personel ayırmaya gerek kalmadan zaman ve iş gücü tasarrufu sağlamış olurlar.
  • Bu işlerde kullanılan donanımlar yüksek maliyetli profesyonel cihazlar olduğundan, kurumlar bu cihazlara verilecek maliyetten tasarruf etmiş olurlar.
  • Kurumlar bu işlemler için servis büro hizmeti alarak işin profesyonel kişiler tarafından sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesini ve/veya varolan diğer sistemlerle entegrasyonunu sağlamış olurlar.
  • Diğer bir seçenekle kurum servis büro hizmetinde kullanılacak donanımı ve eğitimleri iş kapsamına dahil ederek kurum sistemin devamlılığını tesis etmede hazır kurulu bir servis büro hizmeti devralmış olurlar.