Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalı

HEY Partalı Projesi ile hava yönetimi alanında bilgi işlem teknolojilerinin etkin olarak kullanımı ile vatandaşlarımızın soludukları ve ilerde soluyacakları hava kalitesi hakkında bilgi edinebilmeleri hedefleyen bir sistemdir.

Hava emisyon yönetim portalı üzerinden meteoroloji modelleri ve hava kalitesi modelleri çalıştırabilmekte olup, hava kalitesi tahminleme alt yapısı elde edilmiştir. Kurulan bu alt yapı üzerine, Emisyon İşleme Modülünün gerçekleştirilmesine yönelik olarak araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılması ve mevcut yazılıma modül olarak ilave edilecek şekilde yazılım geliştirilmesi gerçekleştirilmiştir.