Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Milli Emlak Otomasyon Sistemi

Ülkemizin en önemli e-devlet çalışmalarından birisi olan ve devlete ait gayrimenkullerin yönetildiği Milli Emlak Otomasyonu (MEOP) sisteminin son iki yıldır bakım ve idamesini Firmamız yapmaktadır. Bu projede bakımın yanı sıra ihtiyaç duyulan bir çok yeni modül geliştirilip hizmete alınmıştır. Sistemin aksayan tarafları başarıyla giderilmiş ve stabil çalışması sağlanmıştır. Ayrıca lisanslı olan veritabanı ve CBS altyapısı açık kaynak sistemlere, örnek olacak bir çalışmayla dönüştürülmüş olup, Kurum lisans giderlerinden kurtulmuştur.