Orman Genel Müdürlüğü
Orman Bilgi Sistemi

Ülkemiz topraklarının yaklaşık üçte birini oluşturan orman arazilerinin yönetimi Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) gerçekleştirilmektedir. OGM’nin tüm iş ve işlemlerini elektronik ortamda yönetmesini sağlayan proje, aynı zamanda 7 milyon orman köylüsünün istihdamı ve ekonomik desteği içinde bileşenler içermektedir.

25.000’den fazla Kurum içi, 100.000’in üstünde kurum dışı kullanıcıya sahip olan proje; Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kurumsal Kaynak Planlama ve Kurumsal Hizmet Envanteri ana bileşenleri altında bulunan 41 adet bilgi sisteminden oluşmaktadır. OGM’nin 28 Bölge Müdürlüğü, 250 İşletme Müdürlüğü ve yaklaşık 1400 İşletme Şefliğinde Yürütülen 1002 adet iş süreci ORBİS üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesinin akademik danışmanlığı ve yönetiminde yürütülen proje Java ile web tabanlı olarak geliştirilmiştir. Tüm kurumsal verilerin yönetimi iş süreçleri üzerinden yürütülmekte ve coğrafi bilgi sistemleri ile ilişkilendirilmektedir. Saha verilerinin toplanması ve çevrimdışı çalışma zorunlulukları sebebiyle masaüstü ve web tabanlı uygulamalar da geliştirilmiştir.

Ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin modüller dışında tüm kurum ve kuruluşlarca da kullanılabilecek ortak modüllerin geliştirildiği projenin servis mimarisiyle geliştirilmiş olması, projeye yeni modüllerin eklenmesinde ve istenen sistemlerle entegrasyonunun sağlanmasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır.