Hizmetlerimiz

Coğrafi Bilgi Sistemleri
  Coğrafi Bilgi Sistemlerini kısa adıyla CBS’yi, yeryüzüne ait bilgileri belirli bir amaca yönelik olarak toplama, bilgisayar ortamında depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemlere olanak sağlayan bir bilgisayar sitemi olarak tanımlamak mümkündür. Yeryüzüne ait bilgiler genellikle coğrafi koordinatları referans aldıklarından CBS, harita sitemi olarak da algılanmaktadır. Başka bir değişle, Konumsal Bilgi Sistemleri içerisinde yer alan bilgiler, yalnızca konumsal olarak ifade edilen bilgileri içermeyip, bu konumsal bilgileri veya sembolojileri açıklayan öznitelik bilgiler de CBS olarak tanımlanır.     
  Veri tabanı yönetim sistemlerinin bilgi paylaşımındaki önemi, harita destekli uygulamalarla daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle temel altlığı çeşitli ölçeklerde harita olan CBS, harita destekli uygulamalardan mümkün olan en iyi şekilde yararlanmayı ve analiz etmeyi sağlamaktadır. Harita üzerindeki bilgiler grafiksel olarak ifade edilebildiğinden konuma dayalı grafik ve grafik olman nitelikleri açıklayan bilgilerin bir bütün içinde aynı sistemde toplanıp analiz edilmesi gereği CBS’nin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bilgilerin tek bir sistem içerisinde toplanıp, depolanması, modellenerek analiz edilmesi, eldeki bilgilere hızlı ve güvenli bir ulaşımı sağlayacağından sistemin etkinliği ve güvenilirliği daha fazla olacaktır.
Danışmanlık

Uzmanlarımız; özel sektör şirketlerine, aracılara ve kamu iştiraklerine danışmanlık ve destek hizmetleri sunar. Danışmanlık hizmetlerimiz; acil ihtiyaçlarınıza cevap vermenizin yanı sıra; daha uzun vadelere yönelik stratejileri de oluşturmade ve gerçekleştirilmesine yardımcı olabilir

 

Entegre Proje Yönetimi

Proje ve Destek Portalıdır.

 

Üyelerin etkileşimli olarak proje ve AR-GE'lerini pazara sundukları ve bu iş ve işlemlerin yönetilebildiği portaldır.

Yazılım içinden yönetilebilen tüm yapı istenilen kriterlere göre parametrik olarak tasarlanabilir. Etkinlik, Seans, Bölge, Bina,Salon, Blok, Yer ve Koltuklar tanımı parametrik yapılır. Sistem tamamen parametrik çalışır.

Tüm iş ve işlem logları kullanıcı bazlı tutulur.

Web kullanıcıları yaptıkları iş ve işlemlerle ilgili tüm hareketlerini görebilirler.

Sistem yöneticileri istedikleri raporları alabilirler.

Kurumsal Kaynak Planlama

 ERP, Kurumsal Kaynak Planlamasıyla kurumsal ihtiyaç ve hedeflerinizi belirleyerek firmanızın sorunlarına çözümler bulmak size çeviklik ve esneklik kazandırırken, rakiplerinize karşı avantajlar elde edeceksiniz. Kurumsal yapınıza en uygun çözümün entegrasyonuyla departmanlar arası koordinasyon başarıyla yönetilecek ve verimliliğiniz artarak pazar hedeflerinize ulaşacaksınız. 

Veri Sayısallaştırma Hizmetleri

 Son yıllarda bilgilerin elektronik ortamda bulunması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için gerçekleştirilen Dijital Arşiv Sistemi Projeleri yürütülmektedir.

 Dijital Arşiv Projeleri ile birlikte ise Servis Büro Hizmeti ön plana çıkmaktadır. Bu hizmet sayesinde şirketlerin geçmiş yıllara dönük birikmiş dokümanlarının deneyimli Servis Büro Operatörleri tarafından bilgisayar ortamına aktarılması mümkün olmaktadır.

Servis Büro Hizmetinin dış kaynak kullanılarak yapılması şirketlere;

  • Uzman tarama operatörleri tarafından belgelerin en doğru formatta elektronik ortama aktarılması,
  • Deneyimli ekip tarafından düzgün bilgi girişleri,
  • Bilgi girişlerinin kontrolü,
  • İş gücü ve zaman tasarrufu,
  • Maliyetlerin düşürülmesi (sigorta, operasyon),
  • Belge tarama ve bilgi giriş sürecinin hızlandırılması,
  • Geçmişe yönelik bilgilerin en kısa sürede elektronik ortama aktarılması gibi avantajlar sağlamaktadır.

Sistemde tanımlanmış olan ve arşivde istedikleri bölüme girmekle yetkili olan tüm kullanıcıların elektronik arşive ulaşabilmelerinden dolayı belgelere fiziksel ortamda erişmek gerekmediğinden, dosyaların tamamı olmaları gereken yerde, güvenilir bir şekilde muhafaza edilebilmektedir. Böylece masalardaki dosya yoğunluğu azalmış, aynı dosyalarda çalışması gereken kullanıcılar için bir diğerini bekleme zorunluluğu ortadan kalkmış, dosyaların değişik yerlerde bulunmasından dolayı kayıplar ve gecikmeler kendiliğinden ortadan kaybolmuştur.


Her Hakkı Saklıdır. © konumsal.com.tr 2021

Online 1
Bugün 32
Toplam 152146