Başarı Hikayemiz

 • Konumsal Bilgi Sistemleri proje ekibi, Ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarında birçok başarılı projeyi hayata geçirmiştir. Bu projelerde kendi ürettiği çözümlerle müşteri memnuniyeti ve gereksinimlerin en iyi şekilde karşılanmasını hedeflemiştir. Son birkaç yıldır yoğun emek verdiğimiz ve Ülkemizin en büyük bilişim sistemleri arasında gösterilen Orman Bilgi Sistemi projemize ilişkin başarı hikayemiz aşağıda belirtilmiştir.

 

 • Orman Genel Müdürlüğü – Orman Bilgi Sistemi
 • Ülkemiz topraklarının yaklaşık üçte birini oluşturan orman arazilerinin yönetimi Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) gerçekleştirilmektedir. OGM’nin tüm iş ve işlemlerini elektronik ortamda yönetmesini sağlayan proje, aynı zamanda 7 milyon orman köylüsünün istihdamı ve ekonomik desteği içinde bileşenler içermektedir.
 • 25.000’den fazla Kurum içi, 100.000’in üstünde kurum dışı kullanıcıya sahip olan proje; Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kurumsal Kaynak Planlama ve Kurumsal Hizmet Envanteri ana bileşenleri altında bulunan 41 adet bilgi sisteminden oluşmaktadır. OGM’nin 28 Bölge Müdürlüğü, 250 İşletme Müdürlüğü ve yaklaşık 1400 İşletme Şefliğinde Yürütülen 1002 adet iş süreci ORBİS üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 • İstanbul Teknik Üniversitesinin akademik danışmanlığı ve yönetiminde yürütülen proje Java ile web tabanlı olarak geliştirilmiştir. Tüm kurumsal verilerin yönetimi iş süreçleri üzerinden yürütülmekte ve coğrafi bilgi sistemleri ile ilişkilendirilmektedir. Saha verilerinin toplanması ve çevrimdışı çalışma zorunlulukları sebebiyle masaüstü ve web tabanlı uygulamalar da geliştirilmiştir.
 • Ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin modüller dışında tüm kurum ve kuruluşlarca da kullanılabilecek ortak modüllerin geliştirildiği projenin servis mimarisiyle geliştirilmiş olması, projeye yeni modüllerin eklenmesinde ve istenen sistemlerle entegrasyonunun sağlanmasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

 

 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü - Milli Emlak Otomasyonu Projesi
 • 2012 yılında web tabanlı olarak merkezi sisteme geçiş çalışmaları tamamlanan MEOP kapsamında Java platformunda geliştirilen 43 modül ile 1.106 lokasyonda 4.500 kullanıcıya hizmet verilmektedir. MEOP dahilinde Taşınmaz, Satış, Kira, Ecrimisil, Tahsis, İrtifak İşlemleri, Kamu Konutları, Tahakkuk Tahsilatları, Edinim, Takbis Tapu Bilgileri, OHAL modülleri, Taşınır mal-Tasfiye, Davalar, Devir Yatırım Teşvik, Yazışma, Onarım, Yatırım-İnşaat, Web talep takip modülleri ve bunların alt modülleri bulunmaktadır. Ayrıca dotNet platformunda geliştirilen CBS web uygulaması ile mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar farklı harita, uydu görüntüsü ve ortofotolar üzerinde görüntülenebilmektedir.
 • Uygulama kamu kurumları ile on-line bilgi alışverişi yapmaktadır (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-TAKBİS, Gelir İdaresi Başkanlığı-KPS-Gİ, Muhasebat Genel Müdürlüğü-HYS, Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü-MERNİS vb. ). İş zekası uygulaması ile rapor ve istatistikler alınmaktadır.
 • Firmamız tarafından imar barışı, kamu konutları satışı vb. Modüllerin de eklendiği projede veritabanının açık kaynak koda dönüşüm işlemleri de yürütülmektedir.

 

 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Hava Emisyon Yönetim Portalı
 • Firmamızın bir başka başarı hikayesi de halen yürütmekte olduğumuz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Emisyon Yönetim Portalının geliştirilmesi projesidir. Bu portalın geliştirilmesi süresince kırkı aşkın kurum ziyaret edilmiş olup, e-devlet politikaları gereğince veri alınabilecek tüm kurumlardan veriler elektronik servisler ile sağlanmıştır. Portalin analiz-tasarım, geliştirme sürecinde geliştirilmesi devam etmekte olan bazı dış servisler günümüz itibariyle tamamlanmış olup, bu uygulamalar ile portalın servis entegrasyonunun sağlanması ile daha verimli çalışma gerçekleştirilmektedir.
 • Hava Emisyon Yönetimi Portalının geliştirilmesi Projesi ile hava yönetimi alanında bilgi İşlem teknolojilerinin etkin olarak kullanımı ile vatandaşlarımızın soludukları ve yarın soluyacakları hava kalitesi hakkında harita bilgisi edinebilmeleri amaçlanmaktadır.


Her Hakkı Saklıdır. © konumsal.com.tr 2021

Online 1
Bugün 21
Toplam 152135